Vår beliggenhet sentralt i Mjøsområdet gir et stort potensiale for næringsvirksomhet.
IKEA har etablert seg her. Verdens høyeste trehus er under bygging av Arthur Buchardt. Det bygges over hele kommunen og vi har flere hundre mål med regulerte arealer til næringsformål. 

Alle bransjer er representert i Ringsaker. Vi er store innen landbruk, mat, handel, industri, logistikk og spedisjon. I tillegg har vi en egen bilby Nydal, hvor over 50 % av alt nybilsalg i Hedmark foregår.
 
I løpet av 2020 er E6 gjennom kommunen ferdig. Et helt fantastisk infrastrukturløft gjør oss enda mer attraktive og sentrale i midten av Innlandet med kort veg til alle Mjøsbyene og Gardermoen. Som kommune er vi bevisst vår rolle som aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner. Vi er næringsvillige og har ambisjoner. Vi skal være den mest næringsvennlige kommunen.

Du skal oppfatte oss som en offensiv, handlekraftig og resultatorientert støttespiller, uansett hvem du henvender deg til. 
Ønsker du å etablere virksomhet? Ønsker du å utvikle virksomheten din? Vi hjelper deg hele vegen.
 
Bli med oss på vegen inn i framtida.
 
Velkommen til Ringsaker! Velkommen til vekst og utvikling!