Arbeidet vil ha oppstart ca. kl. 18.00 tirsdag 22. mai og avsluttes senest kl. 06.00 onsdag 23. mai. Bruene rives på natten er for å minimere trafikkproblemene på E6 mens riving pågår.

E6-prosjektet har fått dispensasjon fra kommunens støyrestriksjoner i reguleringsplanen for å utføre arbeidet på nattestid. Forutsetningen for nattarbeider er bl.a. at det skal
overholdes en «stille periode» i tidsrommet kl. 23.00 til kl. 01.00 og at det skal benyttes de mest støysvake maskiner og metoder som er tilgjengelig i markedet.

Du kan lese mer i dette skrivet fra Veidekke

 

Les mer om byggingen av ny E6 gjennom Ringsaker