Natteravningen for Nes ungdomsskole er lagt til fredager, når fritidsklubben er åpen. Natteravnordningen er vedtatt av skolens FAU og alle foreldre/foresatte skal stille minst en gang pr. skoleår.