Visning: A A | A A A
Bilde av Nes barneskole

Nes barneskole

Nes barneskole ligger på Stavsjø 15 km fra Brumunddal og ble tatt i bruk i august 2008. Skolen har Nes ungdomsskole som sin nærmeste nabo. På samme område finner vi også Neshallen som ble åpnet høsten 2009. Denne bruker skolen til undervisning i kroppsøving. Høsten 2011 fikk vi også en egen ballbinge på området.

Nes barneskole består av elever fra tidligere Dæhli, Helgøya, Stavsjø og Årengen skoler.

Skoleåret 2016-17 vil skolen ha rundt 289 elever og 45 ansatte. Skolen har et stort og variert uteområde som er tilpasset de ulike aldergruppene ved skolen og innbyr til aktiv og kreativ lek. Undervisningen er organisert rundt årstrinnet som enhet. Lærerne arbeider i team og arbeidsplassene er lagt til hvert enkelt trinn.

Skoleåret 2016-17 har vi følgende satsingsområder:

  • Vurdering for læring
  • Kommunikasjon
  • Matematikk og engelsk på 1.-4. trinn
  • Undervisning av flerspråklige elever

Skolefritidsordningen (SFO) 16-17 har 130 barn og gir tilbud før og etter skoletid i tidsrommet 07.00-16.30 for elever på 1.-4. trinn.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut
Levert av CustomPublish AS