Tilbud og tjenester ved Nes helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge i alderen 0 - 20 år og til gravide. Tjenestene er gratis.

Nes helsestasjon gir tilbud om:

 • Svangerskapskontroller
 • Fødselsforberedende kurs
 • Helseundersøkelser og rådgivning i sped- og småbarnsalder
 • Samlivs - og foreldreveiledning
 • Vaksinering
 • Barselgrupper 
 • Skolehelsetjeneste
 • Fysioterapitjeneste til barn og unge
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i gruppe

Hva vi forventer av foreldre

Hva vi forventer av foreldre:

 • Foreldre eller andre med foreldreansvaret har hovedansvaret for barnets helse.
 • Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroller. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller (Jfr. Lov om pasient – og brukerrettigheter §6).
 • Ved sykdom kontaktes barnets fastlege.
 • Dersom foreldre ikke ønsker å benytte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, plikter foresatte å sørge for at barna får et tilsvarende helsetilbud på annen måte.
 • Avbestilling / endring av timer bør skje i god tid før den aktuelle timen. 

Velkommen til oss!

Ansatte

Navn Tittel E-post Telefonnummer
Tove Marie Spilde Arb.leder, helsesøster Send e-post 62 33 55 51
Reidun Hoholm Helsesøster/skolehelsesøster Send e-post 46 84 24 34
Elin Ødegård Jordmor   99 15 60 15
Monika Kvam Fysioterapeut Send e-post 62 33 55 55
Elvira Hansen Helsesøster/skolehelsesøster Send e-post 45 97 62 07
Ida Røhr Lege    
Laila Eriksrud Sekretær Send e-post 62 33 55 55

 

Åpningstider

Vi har åpent onsdag, torsdag og fredag 08.30-11 og 12.30-14.30.

Mandag og tirsdag etter avtale.

Velkommen!