Kjøreregler og digital praksis vil bli gjennomgått på høstens foreldremøter. Under kan du lese et utdrag fra avtalen som foreldre og elever har signert vedrørende kjørereglene som gjelder for bruk av nettbrett ved Mørkved skole. 

 


KJØREREGLER FOR NETTBRETTBRUK VED MØRKVED SKOLE FOR DEG SOM ER ELEV 
 
Skolen og skoleeier tar ansvaret for administrasjon av apper som skal brukes i læringsarbeidet. Elevene og foreldre har ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen. 
Retningslinjene gjelder for all bruk av nettbrettet, både i og utenom skoletiden. Nettbrettet er kostbart og det er skolen som eier nettbrettet. 
 
SKOLEÅRET: 2017 - 2018 
 
Jeg starter skoledagen med fulladet nettbrett. 
Mitt nettbrett har alltid dekslet på. 
Jeg legger alltid sekken med nettbrettet i, på det stedet lærer/SFO-ansatt har sagt vi kan oppbevare det, før skolestart, etter skoleslutt og i friminuttene. 
Jeg vet at nettbrettet lett kan gå i stykker, og jeg behandler det forsiktig. Dette gjelder på skolen, i sekken til og fra skolen, og når jeg bruker nettbrettet hjemme. 
Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer. Jeg vet at brudd på dette fører til at foresatte blir varslet. 
I skoletiden bruker jeg nettbrettet kun til skolearbeid. 
Jeg går aldri på internett uten lærerens samtykke. 
Jeg låner ikke nettbrettet bort til andre. 
Jeg vet at koden til mitt nettbrett er personlig og ingen andre skal kjenne koden. 
Jeg vet at nettbrettet er skolens eiendom. 
Jeg er godt kjent med ordensreglementet som også omfatter nettbrettet og bruk av nettbrettet 
Ved skoleårets slutt leverer jeg brettet tilbake til skolen.  
 

 

VEDLEGG:         

Informasjonsskriv delt ut høsten 2017