– Med ny skole og idrettshall tilføres vesentlige, attraktive kvaliteter til Stavsberg som vil bety mye for mange! Vi har allerede satset på oppvekst i området med byggingen av Simenstua barnehage. Arbeidsplasser og boligbygging skyter fart i dette området – og alt henger sammen. Det er bare å glede seg til å ta i bruk nye Stavsberg skole og flerbrukshall, sier rådmann Jørn Stand. 
 
– Ringsaker er i vekst og nye Stavsberg skole er et markant bygg som viser tung satsing på tjenestetilbudet for barn og i den søndre delen av kommunen. Ringsaker har over tid satset stort på skole og gode oppvekstsvilkår. Med byggingen av nye Stavsberg skole legges det til rette for ytterligere vekst og tilflytning, legger rådmannen til.

Tilrettelagt og dimensjonert for vekst

Skoleleder Else Holst forteller at elever og lærere gleder seg veldig til å ta i bruk den nye skolen og flerbrukshallen. Brukerfokuset har vært stort og bygget er skreddersydd for en god skolehverdag. 
 
– Nye Stavsberg skoles sjel ligger i hjerterommet, som blir skolens arena for fellessatsinger. Dette er et særegent rom som binder hele bygget sammen. Hjerterommet er omkranset av biblioteket, som sammen utgjør et kulturrom. I tillegg har du mat- og helsefagrommet med serveringsluke ut mot hjerterommet, musikk- og kulturavdelingen med scene ut mot hjerterommet og ikke minst idrettsavdelingen. Et veldig sentralt rom med god takhøyde – billedlig og konkret, forklarte rektor.  
 
–  Ny skole og idrettshall representerer et enormt tilskudd til området Stavsberg og Furnes, la rektoren til.  
 
Elevrådsleder Vilma Andersson Reitan kan bekrefte at elevene ved skolen gleder seg til å ta den nye skolen i bruk. 
 
– Selv om det var litt trist å flytte ut av den gamle skolen, er det helt klart at elevene ved skolen gleder seg til å få en så fin og ny skole, sa elevrådslederen. 

Prosjekt på skinner

– Med unntak av byggingen av Moelvhallen og Moelv skole, er nye Stavsberg skole det største byggeprosjektet vi har hatt. Prosjektet har gått på skinner, fra planlegging til praktisk gjennomføring. Det er svært mange aktører inne i et så stort byggeprosjekt, men hele prosessen har gått som planlagt. Vi har en veldig god relasjon til entreprenør Syljuåsen, sa bygg- og eiendomssjef i Ringsaker kommune, Petter Granum. 

Fakta om skole og flerbrukshall

 • Skole og flerbrukshall er planlagt levert til byggherre 1. november 2019.
 • Kostnadsramme ca. 315,8 millioner kroner.
 • Totalt areal for skole og flerbrukshall er ca. 7700 m2.
 • Skolen er dimensjonert for 420 elever og det er skissert en mulig fremtidig utvidelse til 630 elever.
 • Flerbrukshallen har mulighet for inndeling i tre separate spilleflater slik at hallen kan brukes av flere samtidig. I tilknytning til flerbrukshallen blir det blant annet fire garderobesett, trimrom og dommergarderober.
 • Fleksible romløsninger med fokus på sambruk, blant annet felles hovedinngangsparti og vestibyle for skole og flerbrukshall.
 • Moderne og spennende lokaler med godt innemiljø som gir gode arbeidsplasser og møtearenaer for alle brukere av bygget.
 • Fleksible og fremtidsrettede tekniske løsninger med digitale undervisningsmidler.

Fakta om uteområdet:

 • Totalt ca. 28,5 daa.
 • Drop off for henting og levering av personer.
 • Bussholdeplass.
 • HC-parkering i umiddelbar nærhet til hovedinngang.
 • Uteområdet er delt i to, hvorav den ene delen hovedsakelig består av asfalt/gummiasfalt og den andre er et naturområde med blant annet gress.
 • tre fotballbaner (asfalt, grus og gummiasfalt) hvorav en bane kan islegges om vinteren.
 • Anti-overvegg.
 • Klatrepyramide.
 • Tarzanløype.
 • Sandkasser.
 • Ballvegg.
 • Basketballbane «street basket».
 • Bordtennis.
 • Skileikområde.

Fokus på sambruk: 

 • Felles hovedinngangsparti for skole og flerbrukshall. Tanken bak er kortere avstander mellom skole og flerbrukshall , tilhørighet mellom bygningsmassene og
 • økt bruk av vestibyleområdet.
 • SFO/møterom flerbrukshall/allrom er slått sammen for sambruk.
 • Stort uteområde med et bredt omfang av aktivitetstyper.
 • Særegen tomt med flott landskap.
 • Fokus på universell utforming. Det er tilstrebet korte avstander til alle områder, heis og trapper er lagt ved siden av hverandre med tanke på likhetsprinsippet, terskelfrie løsninger der brann- eller lydkrav ikke krever annet, HC-parkering i umiddelbar nærhet til hovedinngang med terskelfri adkomst etc.
 • Godt samarbeid med brukere og andre involverte i prosjektet hvor alle har stått på for å komme fram til en omforent løsning innenfor gitt budsjettramme og framdrift.