Vannføringen i elvene i Ringsaker har økt på, og mange av elvene går nå flomstore. 

Vi vil oppfordre til å utvise forsiktighet når man ferdes i nærheten av elvene, og til å ta nødvendige forholdsregler.