Pedagogisk innhold i våre barnehager

I artikkelen under ønsker vi å dele noen av de tankene vi har om hva som er en god barnehage for barn og foreldre, og hvordan vi voksne arbeider for at barna skal utvikle et positivt sjølbilde, oppleve mestring og et miljø preget av anerkjennelse.

Pedagogisk innhold

Kontaktpersoner i våre barnehager

Navn Tittel E-post Telefon
Mette Linnerud Barnehageleder mette.linnerud@ringsaker.kommune.no 90415889
Henriette F. Heggelund Assisterende barnehageleder henriette.fauskerud.heggelund@ringsaker.kommune.no 90473437
Janne Strupstad Konsulent/merkantil janne.strupstad@ringsaker.kommune.no 90473437
Karin Green Arbeidsleder Kylstad barnehage karin.green@ringsaker.kommune.no 47972567
Frode Jevne Arbeidsleder Furnes barnehage frode.jevne@ringsaker.kommune.no 62358604
Tone A Enger Pedagogisk leder Humla Simenstua tone.andreassen@ringsaker.kommune.no 90268895
Stine Gjelstad

Pedagogisk leder

Marihøna Simenstua

stine.gjelstad@ringsaker.kommune.no 94833282
Anne. G .Johnsrud

Pedagogisk leder

Lamungen Simenstua

anne.johnsrud@ringsaker.kommune.no 90287031
Inger M Lilleaker Pedagogisk leder Kyllingen Simenstua

Inger-Marit.Lilleaker@ringsaker.kommune.no

 

90583410
Unni Bakken

Pedagogisk leder

Furnes

unni.bakken@ringsaker.kommune.no 62358604
Lise F. Jenssen

Pedagogisk leder

Kylstad

lise.Flatøy@ringsaker.kommune.no 47972567