Kløverstua

Vi på Kløverstua


Kløverstua holder til oppe i den toetasjers bygningen. Hos oss lekes det i alle kriker og kroker.

For barn i barnehagealder er det viktig å knytte gode relasjoner. Trygg tilknytning er vesentlig for at barna skal ha en god hverdag og ha voksne de er trygge på og har et godt forhold til. Vi bruker tid sammen med barna for å skape tilhørighet og lære dem godt å kjenne.

De voksne er sammen med barna i deres aktivitet, er tilstede og tilgjengelige. Dette medvirker til at hvert barn blir både sett og hørt, og at deres behov blir fulgt opp på best mulig måte. Hos oss er avdelinga tilrettelagt for at den skal innby til nysgjerrighet og kreativitet. Barna har muligheten til selv å velge lek og aktivitet ut fra egne ønsker.

I samarbeid med foreldrene vektlegger vi at hvert barns behov blir synliggjort og ivaretatt

Skaugum

Vi på Skaugum


Glade barn leker best!

Vi holder til i paviljongen vår i enden nærmest parkeringsplassen. Her bruker vi mye tid på at barna skal få en trygg tilknytning og skape gode vennskap gjennom lek og aktiviteter ute og inne, og på tur i nærmiljøet. Vi er for tiden 13 barn til sammen på Skaugum og 4 voksne, med en pedagogisk leder, en barne- og ungdomsarbeider, og en barneveileder, pluss en lærling.

Vi leker mye med språket her på Skaugum, både på engelsk og norsk, og merker at barna syns det er gøy å lære engelsk. Vi lærer å spørre og svare på engelsk, noe som er veldig spennende og gøy, og skaper nysgjerrighet blant barna når det gjelder språk.

Vi voksne er tilstede og tilgjengelige i barnas aktiviteter, noe som gjør at hvert barn blir sett og hørt. Vi deler i grupper for å skape tettere voksen- barn kontakt, for på den måten kunne bli godt kjent med hvert enkelt barn og for å kunne ivareta deres behov.

Kom gjerne innom for en nærmere titt på vår fantastiske barnehage :-)

Maurtua

Vi på Maurtua

Ta og gi, han hadde først det hjelper ikke at jeg er størst. Alle må lære å vente litt sjøl om det er leit. Jeg kan sitte lenge jeg, og snart er det MIN TUR! De andre hjelper meg, jeg kan hjelpe deg. Uten språk så klarer vi å forstå. Vi har en annen måte å kommunisere på. Vi "pludrer" og prater, har enkelte ord og de voksne finner flere ord i vårt barnespråk. Snakke, snakke ----snakkepakke. 2 åringene snakker i vei om farger og former og går aldri lei, de lærer det videre til meg. Men av og til går noe på tverke, jeg skulle så gjerne hatt akkurat det hun har. Tårene kommer, alt blir trist, da er en voksen der og trøster meg litt. Finner en leke som er helt lik, forklarer for meg, og så smiler jeg!! Vi synger og rimer, tar oss en svingom. Hinderløype, krabbe gjennom tunnel, klatre og skli, bli skikkelig møkkete, ja det er ei herlig tid......OG SÅ MOROSAMT Puslespill, modellkitt, maling, klipping, liming --kreativiteten får fritt spillerom -- På med klær, av med klær, det er litt vanskelig det der, men øvelse gjør mester!! Hode, skulder, kne og tå, må ha klær på. Uten mat og drikke, duger helten ikke. Hvile, sove det går greit, de voksne hjelper meg. Fra voksne med god kompetanse får jeg omsorg og trygghet, lærer å se de andre små som likeverdige og som MINE VENNER. På maurtua er vi i gjennomsnitt 9 barn og 3 voksne hver dag. De voksne som jobber her er: Mette Sandsengen Jansen, pedagogisk leder 100% Hilde Solhaug Karlsen, barneveileder,Elin Angell Olsen, barne og ungdomsarbeider, 100% Kom og bli vår venn Et smil fra små og store maur på Maurtua.

Nøtteliten

Vi på Nøtteliten


Trygge i barnehagen

Det aller viktigste for små barn er at de skal føle seg trygge i barnehagen, med sensitive og varme voksne. Dette har vi stort fokus på, og vi bruker god tid på å skape gode relasjoner mellom voksne- barn og barn- barn. Vi er her for barna og støtter dem i deres nye hverdag i barnehagen. Vi legger til rette for hvert enkelt barn og deres behov i samarbeid med foreldrene.

Vi har stort fokus på leken som egenverdi, at det skal være morsomt og på barnas egne premisser. Vi voksne er nede på gulvet, og tilstede for barna.

Barns medvirkning har stor betydning for oss, så alle får være med å utforme sin egen hverdag i barnehagen. Vi voksne fordeler oss etter barnas ønsker. Vi er ute på tur i skog og mark, vi baker, vi bruker kroppen og sansene til å blir kjent med ulike materialer, vi maler og former vår hjemmelagde playdoh.

Kom inn, snakk med oss og engasjer dere sammen med barna! Bli med på vår fantastiske hverdag :-)