Avdeling Krekling

«Se på meg, her er jeg!»

På Krekling er det mye latter og omsorg. Vi ønsker en trygg og forutsigbar barnehagehverdag for barna, og bruker mye tid på å skape gode relasjoner.
Vi ønsker at barna skal oppleve mestringsglede og utvikle selvstendighet ved å øve mye på å «klare sjøl», og jobber for at de voksne skal være gode veiledere og forbilder.
Fokus på språkstimulering er gjennomgående i hverdagen vår. Vi rimer, regler, synger og leser mye på Krekling. Vi syssler også litt med både engelsk og matte tilpasset vårt alderstrinn.

Avdeling Kanutten

«Ut på tur, aldri sur!»

På Kanutten ønsker vi å skape gode relasjoner og vennskap, gjennom lek og aktivitet, og ikke minst på turer i skog og nærmiljø.
Det beste vi vet er når vi kan pakke sekken og vende nesa mot gapahuken som vi har i skogen. Denne bruker vi gjerne flere ganger i uka, både sommer og vinter. Her har vi et unikt sted for både lek og læring. Vi har alltid med oss kamera, og tar mange bilder som dokumentasjon på innholdet i barnehagehverdagen vår.