Kontaktpersoner i barnehagen

Navn Tittel E-post Telefonnummer
Anne Tove Brukstuen

Barnehageleder

Send e-post

62 36 03 03

Trine Nymoen

Konstituert barnehageleder

Send e-post

62 36 03 03

Dina Skovereng

Pedagogisk leder/arbeidsleder

Send e-post

62 36 03 03

Turid Gullhav

Merkantil

Send e-post

62 33 65 73

 

Trivsel og glede lek og læring

Det viktigste er å få leke!

Vi har stort fokus på lek og lekens betydning for barna. Vi er opptatt av å være engasjerte og deltagende voksne i lek og aktiviteter. Gjennom lek og aktiv deltagelse fra oss voksne og bevisst oppdeling i smågrupper vil vi legge til rette for etablering av vennskap og trygghet.


Slik vi ser det er det avgjørende at de voksne evner å være tilstede for barna og er i stand til å dele barnas opplevelse. Når barn og voksne leker, undres, funderer og reflekterer sammen, skapes en trygghet for barna, og de kommer da tydelig fram med sine meninger og synspunkter.
For mer informasjon, les årsplan.

 

Barn og voksne ute i naturen

Friluftsliv er viktig for oss i Brøttum barnehage og gjennom hele året bruker vi nærmiljøet aktivt.
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhets-opplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.
Turmulighetene er mange, og rett utenfor gjerdet har vi gapahuken vår, skogen og akebakken. 
Vi har vår egen lavvo som vi besøker ofte og lysløype, kultursti og gårder som vi benytter oss av
Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser til alle årstider, i all slags vær og bli kjent med og glad i naturen.