Fraværsrutiner


Formålet med rutiner for fraværshåndtering er å forebygge skolefravær og sikre at alle elever i grunnskolen som har fravær blir fulgt opp

Fravær deles inn i to undergrupper:

Dokumentert:
•fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
•fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
•fravær der eleven har legeerklæring

Udokumenter:
•fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
•fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt permisjon for


I Ringsaker kommune skal det settes i verk tiltak når eleven har:
•Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned
•Udokumentert fravær fra en enkelttime
•Møter opp på skolen, men forlater den igjen
•Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned
•Sammenhengende fravær i mer enn 5 dager
•Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår
•Skolen skal ha beskjed om fravær første skoledag.
•Foreldrene må fremlegge legeerklæring for langvarig fravær som følge av helsegrunner. Med langvarig menes her mer enn 5 dager.
•Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag hvis ikke foreldrene har gitt beskjed om elevens frav

Kommunikasjon skole-hjem, Transponder

Skolen bruker Transponder i kommunikasjon skole-hjem. Appen kan lastes ned for Appel og Android eller fra nett, Transponder.no.

Elevundersøkelsen