Trivselsprogrammet

Mørkved skole har i 4 år vært deltager i Trivselsprogrammet. I Trivselsprogrammet legger trivselsledere fra 5. - 7. trinn til rette for økt aktivitet i storefri slik at ingen skal gå alene. En gang i halvåret sendes trivselsledere på kurs for å lære nye leker og aktiviteter som de kan ta med tilbake til skolen. 

Trivselsledere har områder på skolen som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige vester setter de i gang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre. De evaluerer aktivitetene og lekene på jevnlige møter.

Trivselsprogrammets mål er:

 • Gi økt trivsel
 • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
 • Bygge vennskap
 • Forebygge konflikter og mobbing
 • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Skolehelsetjenesten

Kari Lindby-Aas Myklebust er helsesøster ved Mørkved skole
 

Kontortid på skolen: 
Torsdager fra 08.00-14.00.

Kontaktinformasjon: 
Mobil: 482 28 265
Brumunddal helsestasjon: 62 33 59 30
Adresse: Mausetvegen 10, 2382 Brumunddal
epost: postmottak.helsestasjoner@ringsaker.kommune.no 

Om skolehelsetjenesten:
Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjons-virksomheten. I tillegg til vaksinasjonsarbeidet er målet å komme i kontakt med barn og familier som har behov for ekstra hjelp og støtte så tidlig som mulig. 

Vaksiner og kontroller:
Gjøres på helsestasjonen

7 år:          - Besvarelse av helseopplysningsskjema
                 - Vekt/lengde/vaksinering
                 - Samtale hos helsesøster på helsestasjonen

9 år:           Vekt/lengde (nytt fra 2016)

6. trinn:      Vaksinen MMR (meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn:      HPV - vaksine tilbys jentene (humanopapillomavirus) 

 

Forsterket avdeling

Mørkved skole er en forsterket skole, med en egen avdeling for elever med ulike funksjonshemminger. Forsterket avdeling har plass til 15 elever. Skoleåret 2017-2018 er det 8 elever som har et tilbud her.
På avdelingen jobber det 4 spesialpedagoger, i tillegg til flere barneveiledere som også jobber på SFO. Elevene som har sfo-plass møter derfor de samme barneveilederne de kjenner fra forsterket avdeling.
Elevene som er knyttet til avdelingen får en tilpasset skolehverdag ut i fra evner og forutsetninger. Opplæringstilbudet er 3-delt, med tilhørighet til trinnet, individuell opplæring og opplæring i små grupper.

Tilbudet på forsterket avdeling:

 • Svømming
 • Sansemotorikk
 • Utegruppe
 • ADL-gruppe
 • Dramagruppe
 • Musikkterapi
 • Språktrening
 • Kommunikasjon og tegn-til-tale
 • Forming

Forsterket avdeling har ett stort fellesrom som base, med tilhørende grupperom/undervisningsrom. Inventaret er tilrettelagt for å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte. Et stort kjøkken i dette rommet gir mange muligheter for å kombinere praktiske ferdigheter med faglig læring. Vi har også digitale verktøy og programvare som gir mange gode variasjonsmuligheter for tilpasset undervisning. Valg av møbler er bevisst valgt med tanke på den enkelte elevs behov, samt følelsen av en hyggelig og lun atmosfære.