Skoledagen

Inndeling av skoledagen  
Kvarteret 0830-0845
Første økt 0850-0955
Andre økt 1005-1110
Tredje økt 1145-1250
Fjerde økt 1300-1405