I perioden fra juli til og med november i år skal alle eiendommer i Ringsaker kommune omtakseres. Dette er noe Ringsaker kommune er pålagt i henhold til Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og omtakseringen ble vedtatt av Kommunestyret i møte 21.12.2016 i sak 109/16. 

Verditakst AS gjennomfører takseringen på vegne av Ringsaker kommune. Eier behøver ikke være til stede, befaringen foregår utvendig, og takstmennene skal ikke inn i bygningene. Det kan være behov for å gå inn på eiendommen for å besiktige bygningene, og bygningene vil bli fotografert. De som gjennomfører befaringen bærer identifikasjon fra Ringsaker kommune, og skal kunne identifisere seg på forespørsel.

Dersom du ønsker å være til stede på befaringen kan Verditakst kontaktes på: post@verditakst.no eller telefon 23 36 50 10. 

Les mer om eiendomsskatt og omtakseringen