Hel plass kr. 2.415,- 
Halv plass kr. 1.370,-
En fast dag pr uke kr.    990,-

 

Korttidsplasser

Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 110
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 085

Enkeltsalg opphold
Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 345
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 80

 

Oppsigelsesfrist

Opptaksperioden varer fra 1. august det år søknaden innvilges til 30. juni det år eleven går ut av 4. trinn eller sier opp plassen. Man trenger derfor ikke å søke på nytt hvert år.

Den som får tildelt plass i SFO, kan foreta oppsigelse av plassen med en frist på 3 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen ble avsendt.