I år har det startet mange nye barn i Buttekvern. Mange små og noen litt større barn. Vi føler oss heldige som får bli kjent med alle de flotte barna og familiene deres.  Det er også mange som har begynt på stor avdeling etter sommerferien. Felles for alle er at nye relasjoner bygges og at barnet møter mye nytt. Relasjonsbygging er grunnelementet for alt godt samspill og god utvikling. Vi jobber for å bygge en god relasjon til barnet og at barna skal ha en god relasjon seg imellom. For å bygge en god relasjon skal samspillet preges av positivt klima (smil, gode blikk, nærhet), sensitivitet og evne til å se den andres perspektiv. Vi i personalet ser omsorg som det aller viktigste i det uformelle samspillet i barnehagen vår. Vi vil møte barna med nærhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Vi tilstreber oss å utøve omsorg ut fra hvert barns individuelle behov. Det er viktig for oss at barna og foreldrene føler seg velkomne i barnehagen og ser at vi bryr oss. 
Vi gleder oss til å bli godt kjent med alle nye familier og vil ønske «gamle» og nye barn velkomne til nytt barnehageår hos oss!