Åpningstider og stemmesteder

Hovedbiblioteket, Buttekvernvegen 3, Brumunddal

Fra 10/8 til 19/8
Mandag - fredag lørdag

Fra og med 21/8
Mandag - fredag lørdag
10.00 - 17.00 10.00 - 14.00
10.00 - 19.00 10.00 - 14.00

Servicesenteret, Brugata 2, Brumunddal

Fra 10/8 til 31/8
Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Fra og med 1/9
Mandag - Fredag 08.00 - 16.00

Servicesenter/bibliotek, Åsmarkv. 3, Moelv

Fra 10/8 til 19/8
Mandag, Torsdag Tirsdag, Onsdag, Fredag Lørdag

Fra og med 21/8
Mandag, Torsdag Tirsdag, Onsdag, Fredag Lørdag
10.00 - 17.00 10.00 - 15.00 10.00 - 14.00
10.00 - 19.00 10.00 - 16.00 10.00 - 14.00

Forhåndsstemming ved korttidsmottak og institusjoner

Mottak av forhåndsstemmer ved korttidsmottak og på̊ institusjon gjennomføres etter følgende tidsplan:

Brumunddal bo- og aktivitetssenter
Mandag - 21. august - 09.30 - 11.30

Tømmerli bo- og aktivitetssenter
Mandag - 21. august - 12.30 - 14.30

Ringsaker bo- og aktivitetssenter
Onsdag - 23. august - 09.30 - 11.30

Brøttum bo- og aktivitetssenter
Onsdag - 23. august - 12.30 - 14.30

Ringen Rehabiliteringssenter
Fredag - 25. august - 09.30 - 11.30

Montebellosenteret
Fredag - 25. august - 12.30 - 14.30

Stiftelsen Veslelien
Mandag - 28. august - 09.30 - 11.30

Stiftelsen Fredheim
Mandag - 28. august - 12.30 - 14.30

Nes bo- og aktivitetssenter
Onsdag - 30. august - 09.30 - 11.30

Sund, Helgøya
Onsdag - 30. august - 12.30 - 14.30

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole
Mandag - 4. september - 09.30 - 11.30

Ringsaker videregående skole
Mandag - 4. september - 12.30 - 14.30

Mottakene er åpne for alle som ønsker å avgi forhåndsstemme, men som ikke har anledning til å benytte de ordinære forhåndsstemmemottakene. Husk valgkort og legitimasjon m/bilde.

Stemme hjemme?

Velgere som på̊ grunn av sjukdom eller uførhet ikke er i stand til å oppsøke et ordinært stemmemottak, kan etter søknad få anledning til å forhåndsstemme på oppholdsstedet / i hjemmet. Siste frist for å søke om dette er torsdag den 7. september, kl.11.00.

Henvendelser om dette kan rettes Ringsaker kommunale servicesenter
Postboks 19,2381 Brumunddal på e-post servicesenteret@ringsaker.kommune.no
Tlf. 62 33 50 00.

Skyss til valglokalet

Servicesenterets ansatte kan være behjelpelige med transport til valglokalene, både under forhåndsstemmeperioden og på selve valgtinget 10. og 11.september.

Ta kontakt på tlf. 62 33 50 00 ved behov.