Her er lenke til sakframlegg, vedtak og vedlegg til planutvalgets behandling.  Via denne nettsiden finnes det også lenke videre til saken i kommunens innsynsløsning se ArkivsakID. 

Her er lenke til PlanInnsyn/PlanDialog der du kan se planområdet i kommunens kart og der det også er mulighet for innsyn i plandokumentene. 

Ved eventuell klage oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding" i Plandialog/PlanInnsyn. Klage kan også sendes til kommunen i brev eller e-post. Frist for klage er 17. juli 2019.