Området ligger på nordre del av Pellerviken, inntil og nord for fv. 84 Ringsakervegen og er avgrenset av Skansbekken i vest og Dovrebanen i nord.  Dette er forslag til utfylling/detaljering av et delområde innenfor områdereguleringsplan for Brumunddal sørvest. 

Lenke til innsyn i kommunens saksarkiv.

Lenke til planinnsyn.

Plankart A3

Planbeskrivelsene for forslag til utfylling av områdereguleringsplan. PDF document ODT document  

Forslag til reviderte bestemmelser for områdereguleringsplan for Brumundal sørvest. PDF document ODT document  

Uttalelser til endringsforslaget kan gis via funksjonen "Gi tilbakemelding" i Plandialog, eller i brev eller e-post ti Ringsaker kommune. 

Frist for uttalelse er 5. juni 2019.