Igangsatt planarbeid

Røsethagan (uttalelsesfrist 18.5.2018)

Ringsaker handelspark, endring kryss FV66 (uttalelsesfrist 18.5.2018)

Lund BR13 og BR14 (uttalelsesfrist 24.4.2018)

Storgata nord, Moelv (uttalelsesfrist 18.4.2018)

Kvartalet Øverbakkvegen - Nygata, Brumunddal (uttalelsesfrist 23.3.2018)

Løkendalsvegen (uttalelsesfrist 25.2.2018)

Kongelhol 2 (uttalelsesfrist 7.1.2018)

Brumunddal sentrum nord (uttalelsesfrist 18.1.2018)

Verven 2 (uttalelsesfrist 17.11.2017)

Sjusjølia med planprogram (uttalelse/høringsfrist 2.11.2017)

Massetak i Byhagan vest med planprogram (uttalelse/høringsfrist 9.9.2017)

Bjørkhaugen nordre med planprogram (uttalelse/høringsfrist 2.6.2017)

Natrudstilen 10 med planprogram (uttalelse/høringsfrist 19.5.2017)

FV 92 Ellevsætervegen (uttalelsesfrist 21.4.2017)

N4 Rudshøgda, planprogram (uttalelsesfrist 14.3.2017)

Børkelia B31 (uttalelsesfrist 16.1.2017)

 

Offentlig ettersyn/høring av planforslag

Næroset sentrum 3 (høringsfrist 4.6.2018)

Rudshøgda sør (høringsfrist 19.5.2018)

FV2 Gang og sykkelveg, Gutubakken-Rømåsbommen (høringsfrist 19.5.2018)

Birkebeinerløypas kryssing av Nordsetervegen (høringsfrist 19.5.2018)

Tømten Fjelltak utvidelse (høringsfrist 2.2.2018)

Lunkelia, Sjusjøen (høringsfrist 6.1.2017)

Nylig vedtatte planer

Ikea handelspark nord, endring (vedtatt 11.4.2018)

Kroksjølia (vedtatt 7.3.2018)

Damhagen 2 (vedtatt 7.2.2018)

Kval 4 (vedtatt 7.2.2018)

Gaupen del 2 (vedtatt 7.2.2018)

Strand-Pellerviken, endring (vedtatt 31.1.2018)

Amlisberget skianlegg (vedtatt 20.12.2017)

FV84 Furnesvegen, Mørkvedvegen til Nordåsvegen (vedtatt 6.12.2017)

Industrigata 8, endring av plan (vedtatt 6.12.2017)

E6, Moelvkrysset (vedtatt 22.11.2017)

Berger Langmoens veg 6, endring av plan (vedtatt 22.11.2017)

E6 Tjernli-Botsenden, Endring Strandsagvegen (vedtatt 25.10.2017)

Jessnes B8 (vedtatt 18.10.2017)

Brumunddal sørvest (vedtatt 13.9.2017)

Svarthaugen vest (vedtatt 13.9.2017)

Industrigata 20 (vedtatt 13.9.2017)

Moelv vannverk (vedtatt 13.9.2017)

Fjølstadmarka, mindre endring B3 mm (vedtatt 23.8.2017)

Bilbyen Nydal, mindre endring (vedtatt 21.6.2017)

Tingnes tettsted (vedtatt 14.6.2017)

E6 Tjernli-Botsenden, Brumunddalskrysset (vedtatt 14.6.2017)

Stavsjø sentrum 1 (vedtatt 31.5.2017)

Sjusjøvangen (vedtatt 31.5.2017)

Moelv sentrum, kvartalet Åsmarkvegen- Storgata- Møllergata (vedtatt 31.5.2017)

Skolevegen 13, Moelv (vedtatt 19.4.2017)

Garverbakken, Moelv (vedtatt 7.3.2017)

Myrvold (vedtatt 7.3.2017)

Slåttsveen B15, mindre endring (vedtatt 15.2.2017)

Verven-Pardis, mindre endring (vedtatt 8.2.2017)

Lund søndre 2 (vedtatt 1.2.2017)

Næroset sentrum 1, mindre endring (vedtatt 18.1.2017)