Vårt tjenestetilbud består blant annet av:

 • Individual og gruppeterapi.
 • Miljøterapi
 • Boveiledning
 • Aktivitetstilbud
 • Dagtilbud
 • Pårørendestøtte
 • Diverse kurs
 • Behandlingssamtaler som kan hjelpe den enkelte til å utvikle mestringsstrategier
 • Råd og veiledning
 • Bistand til å strukturere og mestre hverdagen
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Forskjellige dag- fritidsaktiviteter
 • Bistand til å utarbeide individuell plan
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester
 • Hjemmetjenesten er tilgjengelig hele døgnet, også helger og helligdager

Tjenester til barn og unge under 18 år ytes i et samarbeid med skole og Familiens hus.