Om psykologtjenesten ved Familiens hus

Psykologene i Familiens hus bidrar ved å:

  • Gjøre en kortfattet utredning, og vurdere om det er behov for å henvise videre
  • Gi kortvarig behandling til barn og foreldre
  • Styrke det forebyggende arbeidet i samarbeid med barnehager og skoler
  • Holde foreldrekurs
  • Holde foredrag om psykologfaglige tema
  • Gi konsultasjon og veiledning til ansatte som jobber med barn og unge i kommunen

           
Kontakt oss:


Kristin Haugholt, tlf 62 33 65 20
 
 
Akutte tilstander skal håndteres via fastlege eller legevakt.
 

Traumeprosjekt

 

Kjenner du et barn mellom 7-12 år som har traumer etter en skremmende hendelse?

Ringsaker kommune er med i et forskningsprosjekt om behandling av psykiske helseplager etter skremmende hendelser hos barn mellom 7 og 12 år. Psykologen i Familiens hus har fått opplæring i behandlingsformen og ønsker kontakt med aktuelle barn som hun kan hjelpe.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som leder forskningsprosjektet.

Behandlingen er forsøkt i USA med god virkning og bygger på veldokumenterte virkemidler. Forskningsprosjektet søker å finne ut om denne behandlingen er egnet i en norske kommuner. Vi søker barn mellom 7 og 12 år som har opplevd noe potensielt traumatisk etter 3 års alder, og som i ettertid plages av dette.

Eksempler på slike hendelser kan være: Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold, fysisk mishandling eller lignende.

Barnet må ha følelsesmessige plager i etterkant av disse hendelsene for å få behandling og dette finner man ut i en kartleggingssamtale. Behandlingen kan kun gis hvis barnet samtykker til at en omsorgsgiver hjelper barnet i behandlingen. Det forutsettes da at omsorgsgiveren kan og vil delta aktivt. Dersom du kjenner til noen barn som kan være aktuelle ønsker vi at du tar kontakt med psykolog Kristin Haugholt for vurdering av om barnet kan passe til denne behandlingen.

Kontakt: kristin.haugholt@ringsaker.kommune.no (vennligst ikke send sensitive opplysninger)

Jente med mørk sky over hodet sitt

Hvordan hjelpe barn med traumatisk sorg: Råd til omsorgsgivere

Noen barn kan oppleve dødsfall som er skremmende eller overveldende. Av og til kan sorgprosessen bli vanskelig som følge av dette, og foreldre kan føle seg rådville om hvordan de best kan støtte barnet sitt. Her finner du noen råd som kan være til hjelp:   Hvordan hjelpe barn med traumatisk sorg.docx PDF document ODT document