Om psykologtjenesten ved Familiens hus

Psykologene i Familiens hus bidrar ved å:

  • Gjøre en kortfattet utredning, og vurdere om det er behov for å henvise videre
  • Gi kortvarig behandling til barn og foreldre
  • Styrke det forebyggende arbeidet i samarbeid med barnehager og skoler
  • Holde foreldrekurs
  • Holde foredrag om psykologfaglige tema
  • Gi konsultasjon og veiledning til ansatte som jobber med barn og unge i kommunen

           
Kontakt oss:

Kristina Knutsen Næsland, tlf 62 33 53 85
Kristin Haugholt, tlf 62 33 65 20
 
 
Akutte tilstander skal håndteres via fastlege eller legevakt.