Foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Foreldrerepresentanter 2017-2018

Klasse Foreldrerepresentanter Tlf E-post
8A Tommy Jansen 95050490 tommy.jansen@online.no
8A Ole Andreas Andersen 91625157 ole.andersen@mestergruppen.no
8B Christian Andersson 46987070 faltrion@gmail.com
8B Kirsten Volden 46838814 kirfra@online.no
8C Marianne Skogstad Torp 91803914 marianneskogstad@hotmail.com
8C Annick Dee Gest 95981324 annickdegeest@yahoo.no
9A Frode Byenstuen 91735613 fbyenst@online.no
9A ?    
9B Vigdis Stubsveen 97768445 vigdisstubsveen@gmail.com
9B Idar Holtklimpen 40040139 idaholt@online.no
9C Iben Charlotte V. Holm 90191090 charlotte81holm@hotmail.com
9C Minke Brinkman-Akker 97409145 minke.brinkman@gmail.com
10A Kjersti Helland 91006580 khe@sjomannskirken.no
10A Hege Scjherpen 90415002 heg-sch@online.no
10B Line Kongssund 94888225 line.kongssund@stange.kommune.no
10B Maren Kyllingstad 95981360 maren.kyllingstad@gmail.com
10C Frank Mangnes 99426775 fomagnes@online.no
10C Gitte Fjerdingen 47754741 gittefjerdingen@gmail.com

Leder: Marianne Skogstad Torp

Nestleder: Kirsten Volden

Elevrådet

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen.

Elevrådet 17-18

Klasse Tillitsvalg Vara
8A Johannes Eikrem Ingrid Baardseth
8B Henrik Sønsterud Stine Håkenstad
8C Vegar Andreassen Zalina Ismailovna Dibriova
9A Vilde Tidemansen Ole Bjørner Ophus
9B Marie-Liv Kyllingstad Astrid Ellefsæter Grønbakken
9C Ninni Grimerud Bjørnstad Nora Helene Kåshagen
10A Henrik Eliassen Bjerke Frida Knutzen
10B Johanna Fystro Evensen Martine Vien Trønnes
10C Davod Arsani Ina Marie Evensen

Styret i elevrådet

Oppgave Tillitsvalgt
Leder Håvard Rasmussen
Nestleder Lina Fossen
Sekretær  
Branntilsynsansvarlig  

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU 16-17

Kristin Sørlien Rektor
Helge Vestheim Politisk representant
Morten Andersen Politisk representant (vara)
Marianne Knutzen Nestleder FAU
Sverre Simensen Leder FAU
Dagfinn Dulsrud Foreldrerepresentant
Håvard Behrns Rasmussen Leder elevrådet
Gina Simensen Nestleder elevrådet
Henrik Eliassen Bjerke Elevrepresentant
Kari Sjørengen Representant lærere
Nils Einar Hermann Representant lærere
Bente Elsveen Bjørnstad Representant andre ansatte
 

 

Skolemiljøutvalget

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

SMU 16-17

Kristin Sørlien Rektor
Helge Vestheim Politisk representant
Morten Andersen Politisk representant (vara)
Marianne Knutzen Nestleder FAU
Sverre Simensen Leder FAU
Dagfinn Dulsrud Foreldrerepresentant
Ole Bjørner Ophus Leder elevrådet
Lina Fossen Nestleder elevrådet
  Elevrepresentant
Kari Sjørengen Representant lærere
Nils Einar Hermann Representant lærere
Bente Elsveen Bjørnstad Representant andre ansatte

 

Møtereferat FAU Årsmøte 120617

Referater