Elevrådet

Klasse

Tillitsvalgt

Vararepresentant

8A

Iver Nyhus

Lillian Pettersen

8B

Ceriane Stordal

Kamil Bazan

8C

Benny Vu

Ane Wiik Melve

8D

Tiril Græsby

Odin Romskaug 

8E

Theis Dreiøe Støen

Ina Sofie Øynes

9A

Ruben Besserud Sofienlund

Sara Marie Rydland

9B

Sigurd Mathisen

Frida Byfuglien

9C

Nora Larsen

Anton Øyvindsson

9D

Simen Engh

Eva Zard

10A

Erle Marie Emilsen

Herman Strøm 

10B

Karoline B. Evensen

Even Olsen

10C

Marte Evensen

Eirik Torp Gustavsen

10D

John Olav Jørstad

Christian Hansen

10E

Liv Grete Sandbakken

Mathilde Mykløy

Klassekontakter

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene og kontaktlærerne/skolen. Sammen skal foreldrekontakter og kontaktlærer forberede og gjennomføre minst to klasseforeldremøter i løpet av skoleåret. De fleste foreldremøter arrangeres på klasse- eller trinnivå. Foreldrekontakten er foreldrenes talsperson og tar kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse for å gi tilbakemelding, stille spørsmål eller informere om aktuelle saker. Det er viktig at foreldrene sjøl tar initiativ til møter når de mener det er behov.

Klasse

Navn

Telefon

Adresse

8A

Anne Mette Andreassen

Vara: Charlotte Børde

97071406

91812383

annema@norsk-tipping.no

chborde@online.no

8B

Unni Knutsen

Vara: Hege Victoria Nordby

97759099

97160754

syboden@hotmail.com

henordby@hotmail.no

8C

Nina Kolby

Vara: Aina Ødegaard

95973330

90673740

ninakol@online.no

ainaodegaard28@hotmail.no

8D

Lene Eikeland

Vara: Eivor Røisli 

96665273  

90820475

lenekristineeikeland@hotmail.com

eivor.roisli@ringsaker.kommune.no

8E

Hege Øynes

Vara: Charlotte Dreiøe Støen

90642352

48073581

hege@oynes.no

charlotte.stoen@gmail.com

9A

Laila Nysæter Lillebo

Randi Bekkelund

 90709845

99414372

lailill@online.no

randi.bekkelund@hotmail.com

9B

Torill Brenna

Malika Larsen Bouchiki

45467419

98682420

Tobren2@online.no

Malabo1@hotmail.com

9C

Øyvind Meland Edvardsen

Mette Jorun Elvsveen

99511266

41627981

grinihagen3@yahoo.no

m-j-elvs@online.no

9D

Anita Høie 

Bjarte Holm

99278388 

91358134

anitahoeie@online.no

lisa1972@online.no

10A

Line Nordvik

May Fylling

 41203317

99399333

Line.nordvik@hotmail.com

May.fylling@gmail.com

10B

Ingrid Flaterudhagen

Lisbeth Johnsen

99702663

 95970897

ingridflaterudhagen@gmail.com

llisjohn@skole.ringsaker.kommune.no

10C

Britt Anita Olaussen Kraabøl

Janne Kristin Torp

91186740

91847201

aniol@online.no

jkt@ringsaker.kommune.no

10D

Monica Jørgensen

Astrid Almenning Jørstad

40419805

90038239

 

ajoers@online.no

10E

Ole Morten Lier

Siri Slåttsveen

95022501

90568212

o-mo-lie@online.no

sirislaatsveen@hotmail.com

 

 
 

 

Foreldreråd og FAU

Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk med i foreldrerådet. Det holdes årsmøte på høsten. I følge retningslinjene skal foreldrerådet arbeide for å bygge ut samarbeidet mellom hjemmet og skolen, og legge forholdene til rette for trivsel blant elevene i samarbeid med elevrådet og skolens personale. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU er de som leder arbeidet i foreldrerådet. På årsmøtet velges representanter til arbeidsutvalget. Leder av FAU har jevnlig kontakt med skolens rektor. Skolemiljøet er det store satsningsområdet for FAU. De har støttet skolen i arbeidet for å øke trivselen. De har også jobbet hardt for at det fysiske miljøet ved skolen skal bli bedre. Arbeidsutvalget har utviklet egne vedtekter.

De som ønsker kontakt med FAU henvender seg til leder 
Nina Galaasen, 909 99 817, ninagalaasen@gmail.com