Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger to representanter til samarbeidsutvalget. (Lederen + en til)
Hvert år velges to klassekontakter i 1., 3., og 5. og 7. klasse. Disse velges for to år. Arbeidsutvalget skal bestå av sju medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn. 
FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av åtte personer.

Medlemmer i FAU for skoleåret 2017-2018

Leder

John Kristian Bergum

john.kristian.bergum@norconsult.com

481 48 970
Nestleder Jenny Berg 441 89 515
Kasserer Anne-Tove Brukstuen 907 33 932
Sekretær Ramona Graff Bakken 997 73 777
Utvalgsmedlemmer

Britt Laila K. Fauskrud

Rune Johansen

Teine Lise C. Bergengen

907 25 198

950 37 020

994 43 364

Dugnadsansvarlig Geir Undbekken 902 68 855
Valgkomite

Bent Bergengen (1 år)

Tone Anita Torgersen ( 2 år)

994 54 665

942 91 381

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene i skolesamfunnet og består av:
To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne,
en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet. En representant som kommunen oppnevner og rektor.  

Dersom SU eller skolemiljøutvalget behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.

Medlemmer i SU for skoleåret 2017 - 2018

Leder

John Kristian Bergum

john.kristian.bergum@norconsult.com

481 48 970

 

Nestleder Jenny Berg 441 89 515
Sekretær May-Britt Eriksen Norberg 906 95 340
Utvalgsmedlemmer

Dag Bjørnar Mork

Ann Tove Berg Ruud

Rita Fauskerud

975 87 715

481 30 676

907 36 390

Politisk valg representant Inger Marie Ringsbu 971 35 473
Elevrepresentanter

Silje Holtklimpen

Nils Jørgensborg

 

 

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd i følge opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det en representanter fra hvert trinn som har møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Medlemmer i elevrådet for skoleåret 2017 - 2018

Leder Silje Holtklimpen
Nestleder Nils Jørgensborg

Kasserer

Sekretær

Dorthe Emily Bakken

Anine Emilie Kvamme Ranvik

Styremedlemmer

Anna Brenden

Maja Bjørklund

Sofia Rusaanes

Alexander Ryen Mo

Mille Dybdalen Olsen

Celine Jeistad

Kontaktlærer Sigfrid Lohnbakken