FAU 2018/2019

 FAU Moelv skole:

Thomas Heimdal

Leder

41528485

thomas@em1-lillehammer.no

FAU Fossen skole:

NAVN

TRINN

TELEFONNR.

E-POST

Siri Margrethe Robstad

LEDER

4.trinn

99589284

tusselure@hotmail.com

Andreas Solbakken Barli

NESTLEDER

2.trinn

90244582

andreas.barli@rvt.no

Marita Hanestadhaugen

SEKRETÆR

4.trinn

98062179

marita.hanestadhaugen@gmail.com

Carla Filipa Ribeiro

KASSERER

4.trinn

95525375

carlafmr@gmail.com

Silje Sneisen

AKS-REPRESENTANT

1.trinn

97112533

silje_sneisen@hotmail.com

Malene Ulven Kvålshagen

AKS-VARA

1.trinn

48400321

malkva@outlook.no

Silje Madelen Myromslien

1.trinn

46506239

siljemyromslien@hotmail.com

Raymond Park Lyseng

2.trinn

92887746

raymond.park.lyseng@hamar.kommune.no

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU).

Dette er det øverste rådsorganet ved skolen og har denne sammensetningen: To foreldrerepresentanter, to lærere, to fra Ringsaker kommune – hvorav rektor er den ene, en fra andre tilsatte og to elever ( - der det er aktuelt for saken ). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Elevene skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som er underlagt taushetsplikt. 

SKOLEMILJØUTVALG

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

FORELDRENE HAR ANSVAR FOR:

 1. trinn  Underholdning på sommerfesten.

   Ansvar for å rydde etter Unga på Kilde.

2. trinn  Servering på 1. skoledag for 1. trinns foreldre.

   Bake kake til salg på 17. mai. 

3. trinn  Skøyteisen.

4. trinn  Foreldrene har ansvaret for juletrefesten.

   Elevene har ansvaret for underholdningen.

5. trinn  Foreldrene har 17. mai arrangementet hvert år.

6. trinn  TV-aksjonen.

6. trinn  Servering ved   avslutningsfesten for 7. klasse.

7. trinn  Felles ansvar for avslutningsfesten for 7. klasse. 

 

VED FOSSEN GJELDER FØLGENDE: 

2. trinn  Foreldrene har ansvaret for juletrefesten.

   Elevene har ansvaret for underholdningen.

3. trinn  Ansvar for sommerfesten.

4. trinn  Bake kake til salg på 17. mai.

FAU ved Fossen har blant annet ansvar for å ordne med og kjøre ned fanene til 17. mai

 

 

Skolemiljøutvalg

SKOLEMILJØUTVALG

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

Foreldrene har ansvaret for

FORELDRENE HAR ANSVAR FOR:

 1. trinn  Underholdning på sommerfesten.

   Ansvar for å rydde etter Unga på Kilde.

2. trinn  Servering på 1. skoledag for 1. trinns foreldre.

   Bake kake til salg på 17. mai. 

3. trinn  Skøyteisen.

4. trinn  Foreldrene har ansvaret for juletrefesten.

   Elevene har ansvaret for underholdningen.

5. trinn  Foreldrene har 17. mai arrangementet hvert år.

6. trinn  TV-aksjonen.

6. trinn  Servering ved   avslutningsfesten for 7. klasse.

7. trinn  Felles ansvar for avslutningsfesten for 7. klasse. 

 

VED FOSSEN GJELDER FØLGENDE: 

2. trinn  Foreldrene har ansvaret for juletrefesten.

   Elevene har ansvaret for underholdningen.

3. trinn  Ansvar for sommerfesten.

4. trinn  Bake kake til salg på 17. mai.

FAU ved Fossen har blant annet ansvar for å ordne med og kjøre ned fanene til 17. mai