Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger to representanter til samarbeidsutvalget. (Lederen + en til)
Hvert år velges to klassekontakter i 1., 3., og 5. og 7. klasse. Disse velges for to år. Arbeidsutvalget skal bestå av sju medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn. 
FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av åtte personer.

Medlemmer i FAU

Leder

Torstein Paulsen

torsteinpaulsen@gmail.com

469 08 191
Nestleder Jan Harald Mjærum 917 33 368
Kasserer Jan Harald Mjærum 917 33 368
Sekretær Karianne Rustad 918 63 368
Utvalgsmedlemmer

Kristin Håkenstad

Gudveig Lilleengen

Njål Anstein Edvardsen

Anne Lise Olsen

975 81 451

916 94 978

902 88 096

928 92 125

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene i skolesamfunnet og består av:
To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne,
en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, en representant som kommunen oppnevner og RE-leder.
Dersom SU behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.

Medlemmer i SU

Leder Torstein Paulsen 469 08 191
Nestleder Jan Harald Mjærum 917 33 368
Sekretær May-Britt Eriksen Norberg 906 95 340
Ansatte-representanter

Trine Lise Castelein Bergengen

Guro Wardberg

Elisabeth Vangli

994 43 364

476 06 033

414 35 036

Politisk valg representant Inger Marie Ringsbu 971 35 473
Elevrepresentanter

Thea Halla Bekkevold

Agathe Lunde

 

 

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd i følge opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det en representanter fra hvert trinn som har møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Medlemmer i elevrådet

Leder Thea Halla Bekkevold
Nestleder Agathe Lunde
Sekretær Tuva Marie Lie
Utvalgsmedlemmer

Alva Elisabeth Lunde

Amanda Mjærum

Emre Bergseng Mikkelsen

Kontaktlærer Trine Lise Casteilein Bergengen