Bestille måleutstyr fra Radonlab

Bestill måleutstyr hos Radoblab

Bestillingsskjemaet krever utfylling med e-postadresse. Har du ikke dette, må du ringe inn bestilling på tlf. 21 96 03 50. 

Priser fra Radonlab

Du må først bestemme hvor mange radonmålere du trenger. Det benyttes 1 stk. måler per rom. Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.

Du kan bestille: 

Pakke med 2 sporfilmer (pris: kr 235-) + analyserapport (pris: kr 10,-) + frakt (pris 25,-)

Pakke med 2 sporfilmer (pris: kr 235,-) + ekstra sporfilmer (stykkpris: kr 126,-) + analyserapport (pris: kr 14,-) + frakt (pris 35,-)

Les mer hos radonlab.com

 

Leier du ut bolig?

Leier du ut bolig? Da må du som byggeier måle radon så raskt som mulig. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette.
Les mer om ny Strålevernforskrift og krav til radon i utleieboliger.

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehge og skole m.v.

Radon i Ringsaker

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet et aktsomhetskart som viser forekomst av radon i hele landet.
Her kan du søke opp Ringsaker og se hvilke områder i kommunen som er mest radonutsatt. 

På radonlab.com finner du svar på ofte stilte spørsmål om radon

Radon i utleieboliger, skoler og barnehager – strengere regelverk

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.