Turnèorganisasjonen ved Cecilie Nygren besøkte Messenlia skole torsdag 7/9. I løpet av en skoletime fikk vi en interessant innføring i bl.a.pengenes historie, symbolikk i sedlene og tanken bak utformingen av de nye sedlene våre. Vi kommer til å se på pengesedlene helt annerledes etter dette besøket!