Vegnorm

Ringsaker kommune har vedtatt "Vegnorm for Ringsaker kommune", som regulerer hvordan de forskjellige vegkategorier skal bygges.

Gravemelding (geomatikk)

Før det skal graves i kommunale veger, gater og andre kommunale arealer skal det søkes om gravetillatelse via Geomatikk.

 

Veglysnorm

Ringsaker kommune har vedtatt "Retningslinjer for belysningsanlegg i Ringsaker kommune".