For mer informasjon se brev med varslet om planoppstart og planavgrensning.

Innspill eller opplysninger med betydning for planarbeidet bes send skriftlig til Nye Veier AS, E6 Mjøsregionen, Vangsveien 73, 2317 Hamar, eller på e-post til post@nyeveier.no  innen 9 mai 2017.