Dette er arbeider som gjøres fra land, og som er til fiskens gode at kommer på plass, ettersom det fremskynder vegetasjonsveksten langs elva. 

Fredningsperioden satt fra Fylkesmannen var f.o.m 25. april t.o.m. 25. juni 2017, slik at det nå er tillatt med arbeider i elva, forutsatt at hele elveløpet ikke sperres og vannføring opprettholdes slik at fisk kan vandre.

For mer informasjon om revegetering av Brumunda, kontakt: 

Elin Rønningen Hekne 
Avdelingsleder utbygging 
Tlf 481 05 994
elin.ronningen.hekne@ringsaker.kommune.no