Idrettsprisen

Idrettsprisen kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen idretten i Ringsaker.
For inneværende år bes det om nominasjoner for et særskilt arbeid med å rekruttere og beholde barn og ungdom i idretten.

Kulturprisen 

Kulturprisen kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen kulturlivet i Ringsaker.
For inneværende år bes det om nominasjoner til «Årets kulturutøver».

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan tildeles bygninger, anlegg eller restaureringsprosjekt i Ringsaker kommune. 
Ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø. 

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgs-, inkluderings-, og frivillighets-arbeid i Ringsaker. 

Næringsprisen 

Næringsprisen kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional, nasjonal eller internasjonal. 

Ringsakerprisen

Ringsakerprisen kan tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst, kultur eller næringsliv.

Begrunnede forslag på kandidater til de ulike prisene sendes til Ringsaker kommune, Kultur,Postboks 270, 2381 Brumunddal eller postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

Nominasjonsfristen er 23. november 2018.