Ringsaker kommune deler årlig ut priser innen kultur og idrett under forutsetning av at Kommunestyret bevilger de nødvendige midler. Prisene deles ut under RingsakerGallaen i januar. Her hedres også alle utøvere som i inneværende år har oppnådd medaljeplassering i internasjonale mesterskap.

Se bilder fra RingsakerGallaen 2017 her

Følgende priser deles ut: 

  • Ringsakerprisen
  • Idrettsstipendet
  • Årets idrettsleder
  • Årets kulturformidler
  • Årets talent
  • Byggeskikksprisen
  • Omsorgs- og inkluderingsprisen
  • Frivillighetsprisen

Nominasjon
Nominasjonsprosessen starter 1. oktober hver høst. Dette informeres det om i aviser og i kommunens egne kanaler. Alle kan nominere personer til de forskjellige prisene. Begrunnede forslag sendes til Ringsaker kommune ved Kultursjefen. 

Har du spørsmål?
Kontakt Kultur på e-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no