Klasseledelse:
- Alle voksne er tydelige. Den voksne har ansvar for relasjonsbygging i alle ledd.
- Det skal være god struktur på timene.  Timene skal ha mål som evalueres med elevene.
- Skolen har nulltoleranse for mobbing.

Med fokus på lesing: 
- Skolebiblioteket skal brukes aktivt i hele skolens pedagogiske virksomhet.

Tilpasset opplæring:
Læring i fellesskap er viktig. Alle elevene skal ha faglig og sosial inkludering i sin klasse/sitt trinn. Alle elevene skal selv delta i arbeidet rundt sine faglige og sosiale kompetansemål i jevnlige elevsamtaler, minst fire pr år, med sin kontaktlærer

Å skape god selvfølelse - spre selvtillit:
Vi tror at det å ha tro på seg selv og en sterk identitet, gjør elevenes møte med utfordrende læringsoppgaver lettere. Trygghet er avgjørende. Barn uten trygghet, vil ha problemer med å lære. Barnet må føle tilhørighet og ha et nettverk av venner og familie rundt seg. Alle må dessuten føle at de har evnen til å lykkes!

God dialog i alle ledd:
Det skal være lett å ta kontakt med rektor og skolens øvrige personalet. Dialog gjennom dialogmøter: Elev - foresatte - kontaktlærer/daglig leder i SFO - rektor. Dialogen skal være et verktøy i arbeidet med å løse problemstillinger knyttet til videreutvikling av eksisterende systemer.

Vi vil - vi tør - vi kan!