De siste dagene har vannstanden i Mjøsa steget raskt.

Vannstanden øker nå med 2 cm i timen. Ifølge prognosene fra NVE vil vannet fortsette å stige omtrent halvannen meter til før det kulminerer. 

Teknisk drift kjører nå ut sand og sandsekker som beboerne i flomutsatte områder kan benytte til å flomsikre egne eiendommer. Sandsekkene kan hentes på følgende steder:

  • På Jessnes, parkeringsplassen ved badeplassen.
  • I Strandvegen, i krysset Brennerivegen/Strandvegen. 
  • På Mengshol, på bryggeområdet

Flomsonekart vil bli publisert i egen kunngjøring i løpet av dagen. 


Se for øvrig vår side om flomsikring, samt NVEs nettside for mer informasjon.