Gjennom dette barnehageåret skal vi jobbe med språkstimulering og leseglede som et gjennomgående tema. Vi vil øke fokuset på dette gjennom å bruke mer bøker, rim, regler og språkleker. Hver gruppe har turer innom biblioteket og låner med bøker til seg selv.

Alle barnehagene i Ringsaker kommune jobber med engelsk og antall, rom og form. Dette som et ledd i kommunens satsing på økt læringsutbytte. I tillegg har vi i Tømmerli valgt friluftsliv som satsingsområde. Vi er mye ute, og vi prøver å være ute hver eneste dag. Det er kun på de aller kaldeste eller glatteste dagene at vi ikke er ute. Vi har en gapahuk i skogen ovenfor barnehagen, denne benyttes flittig av de ulike gruppene. I fjor vinter fikk vi på plass ei grillhytte, som vi mener er blitt et godt tilskudd i barnehagen.

Barna er delt i ulike grupper. På småbarnsavdelingen er de på turer litt mer spontant, men barna på stor avdeling har faste turdager hver uke. Da skal barnet ha med sin egen sekk, med medbrakt matpakke og egnet drikke. Det er viktig å ha en sekk som er tilpasset barnet, og brystreim og hoftebelte gjør at sekken sitter godt og er god å bære.

Gode klær og sko er også viktig for en best mulig turopplevelse.