Klasseledelse

God klasseledelse bidrar til et godt læringsmiljø, en god vurderingspraksis og i arbeidet med fag og grunnleggende ferdigheter.

Lesing

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i følge Kunnskapsløftet skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere med ansvar for lesing i sine fag.

 

Skriving i alle fag

Elevene skal skrive i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen.

Vurdering for læring

Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.   

Samarbeid hjem - skole

Et forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å legge til rette for læring og trivsel.