Eventyr

Dette barnehageåret fordyper vi oss i eventyr.
Vi skal bli kjent med gamle og nye eventyr, sagn og fortellinger. Sanger og regler om troll og prinsesser.
Eventyr er en del av den norske kulturarven, og alle kjenner vi til flere. Det er en lang tradisjon for muntlig formidling i landet vårt. 
Gjennom bruk av eventyr vil vi gi barna opplevelser og erfaringer som kan være til inspirasjon i lek og annen aktivitet. 
Vi skal formidle eventyr  med ulike uttrykk, og bruke både oss voksne og barna som, skuespillere/aktører.
Ved å gi barna felles opplevelser gjennom formidling av eventyr, vil det inspirere til lek og kreativitet.
Når vi fordyper oss i Eventyr arbeider vi med alle fagområdene i rammeplanen.

Grønne tanker glade barn

Psykologisk førstehjelp for barn, har som hensikt å stimulere barns tanke og følelsesbevissthet. . Materialet skal brukes som metode for å hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Vi har startet arbeidet med samlinger med de eldste barna   og det videreføres dette barnehageåret. Psykologisk førstehjelp skal bli en del av hverdagen i barnehager og skoler i Ringsaker.  
«Å lære barn god egenomsorg og omsorg for andre er en basis for utvikling av god selvfølelse og god evne til sosialt samspill» (Solfrid Raknes)
www.salaby.no

Kultur for læring

Målet med prosjektet er forbedringsarbeid, og videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna for realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring»
Alle barnehagene og skolene i Ringsaker er med i prosjektet og det vil gå over 4 år. Oppstarten er høsten 2017 med spørreundersøkelse i barnehagen, både med barna, forelder og ansatte. Prosjektet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i innlandet. 

 

Barnehageprosjektet 2018

Det er tredje året det arrangeres barnehageprosjektet i Ringsaker kommune. Målet med prosjektet er å gi 5 – åringene i barnehagene gode musikk og litteratur opplevelser. Tidligere har det vært Pippi og Prøysen som har vært tema. 
I år er det Geir Lystrup`s sanger og litteratur som barna skal bli kjent med.
Oppstarten er i januar, og det blir både besøk av profesjonelle sangere og besøk på biblioteket med høytlesing.
Prosjektet avsluttes med felles konsert i Prøysenhuset en dag i mai. 

Leken

Vi i Brøttum barnehage har stort fokus på lek og mener vår viktigste oppgave er å legge til rette for og utvikle barnas lek.
Leken er barnas dominerende virksomhet, og den er barnas viktigste læringsarena.
I leken lærer barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre, de lærer å forholde seg til hverandre og hvilke regler som gjelder i et sosialt fellesskap.
Leken er kreativ og fantasifull og har mange uttrykksformer.
 
Leken utfordrer fysiske ferdigheter og den utvikler barnas språk og kommunikasjonsevne.
I leken opplever barna stor grad av mestringsglede.
Leken gir barna ferdigheter knyttet til sosial samhandling med andre mennesker. Barna lærer seg å ta hensyn, se andres perspektiv, tanker og følelser
Leken er først og fremst barnas arena, og det er barna som skal bestemme utviklings-forløpet i leken. 
Vi voksne kan påvirke leken i positiv retning, gi muligheter til utfoldelse og legge forholdene til rette for gode lekemuligheter.
Vi kan, i de tilfeller hvor det trengs, hjelpe barna med å videreutvikle leken ved å gi dem nye impulser og ideer