Språk tekst og kommunikasjon

Bøkenes verden

Vi ønsker å stimulere til økt språkforståelse og språklige aktiviteter som fremmer trygghet og gode relsjoner. Barn og voksene skaper fine stunder smmen ved høytlesning,muntlig fortelling, dramatisering, sang og musikk. For mer informasjon les årsplan.

 

Det viktigste er å få leke

Vi vil i år ha et ekstrå stort fokus på lek og lekens betydning for barna og de voksenes rolle i lek.Vi vil fordype oss i rolleleken og dens betydning for bans læringsprosesser. For mer informasjon, les årsplan.

Barn og voksne med naturbriller på

Friluftsliv er viktig for oss i Brøttum barnehage og gjennom hele året bruker vi nærmiljøet aktivt. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser til alle årstider, i all slags vær og bli kjent med og glad i naturen. Vi smører nistepakke eller lager mat over bål i skogen. Pakker sekken med førstørrelsesglass, kniver, sag, tau og annet utstyr vi måtte trenge for fine og spennende opplevelser