Søke plass på SFO

Du søker om SFO-plass fra barnehage- og SFO-portalen.

Når du har søkt
Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Endre SFO-plass

For å endre SFO-plass, må du logge inn med ID-porten. 
Klikk her for å endre plass. 

Priser

Priser:
Hel plass: 2.250,- per måned.
Halv plass: 1.275,- per måned.
En fast dag per uke:  920,- per måned.

Prisene justeres ved årskiftet i henhold til vedtektene.

Vedtekt for skolefritidsordningen (SFO)