Åpningstider:

Hver ukedag fra kl. 07.00 – 08.15 og fra etter skoleslutt og til 16.30.
I skolens ferier har vi åpent fra kl. 07.00 – 16.30.  I jule- og påskeferien, er Aktivitetsskolen/SFO stengt.
I tillegg til sitt vanlige telefonnummer 40434431, kan Aktivitetsskolens medarbeidere også nås på mobiltelefon 40434430 og 90 91 83 90.

Priser

Hel plass:              2.250
Halv plass:             1.275,-
En fast dag per uke:           920,-
Prisene justeres ved årskiftet i henhold til vedtektene.

 

Om aktivitetsskolen vår

Helhetlig skoledag er en viktig satsing for oss, og vi satser hardt på et godt samarbeid mellom skole og AKS/SFO. Vi har de siste årene svært gode tilbakemeldinger fra barn, voksne og fra ansatte.  Målsettingen med fokus på dette samarbeidet har vært å sikre en sterkere tilknytning mellom skole og skolefritidsordningen, og på den måten øke kvaliteten. Vi har plukket ut noen utvalgte satsingsområder, og det blir jobbet i prosjektperioder der barna får et spennende og godt strukturert opplegg.