Visning: A A | A A A
Forside nettside skole

Grunnskolen i Ringsaker

Ringsaker kommune har 4048 elever i kommunale grunnskoler. Elevene er fordelt på 16 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og fire ungdomsskoler.

Det er iverksatt en stor satsing for å øke læringsutbyttet og et systematisk arbeid med formål å bedre Ringsakerskolens resultatene på sikt. Dette arbeidet starter i barnehagen og tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. Strategien for økt læringsutbytte følges helhetlig opp av rådmannskontoret.

Det gjennomføres dialogmøter en gang i året med alle skoler. Møtene tar utgangspunkt i skolenes resultater på mange ulike områder. I tillegg til dialogmøtene gjennomføres det kretsvise dialogmøter hvert halvår der det drøftes ulike samordnende tiltak for å øke læringsutbyttet.

Det er et mål at resultatene i Ringsakerskolen skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. Elevene skal få tilpasset opplæring, og elever med spesielle behov skal kunne gis kvalifisert spesialundervisning der dette er nødvendig.

application/pdfRutiner for overgang mellom barnehage og skole. 162 KB
Tips en venn Tips en venn Skriv ut
Levert av CustomPublish AS