Kontakt

Åsen skole er Mobilskole.

Beskjeder vedr. SFO sendes: ASE SFO <din melding> til 03686.

For direkte samtale ring SFO-telefonen: +47 91910224.
 

Kontaktinformasjon for personalet:

Daglig leder Marit Spilde, marit.spilde@skole.ringsaker.kommune.no.

Barneveileder Astrid Hagen, astrid.hagen@skole.ringsaker.kommune.no.

Barnveileder Brita Gundersen Olasveen, brita.olasveen@skole.ringsaker.kommune.no.

Åpningstider

Ordinære åpningstider ved SFO
Dag Morgen Ettermiddag
Mandag 07.00-08.15 14.10-16.30
Tirsdag 07.00-08.15 14.10-16.30
Onsdag 07.00-08.15 13.10-16.30
Torsdag 07.00-08.15 14.10-16.30
Fredag 07.00-08.15 12.55-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO er stengt i jul- og påskeferie, samt i hele juli måned. Skolefritidsordningstilbudet er åpent i høst- og vinterferie ved påmelding.

 

Priser

SFO-priser for skoleåret 2016/17:

Full plass: 2 250,-
Delt plass: (10 timer pr. uke): 1 275,-
En fast dag pr. uke: 920.-
Enkeltdag (inntil 5 timer): 320,-
Pris pr. time: 75,-

Det er mulig å få kjøpt enkelttimer (inntil 5 timer daglig) så sant det passer,og at det er tilstrekkelig med bemanning. Dette skal avtales med personalet i SFO på forhånd.

Samarbeid SFO-skole

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. For å unngå utrygghet, forvirring og misforståelser, gjelder skolens ordensreglement på lik linje i SFO. De ansatte i SFO, jobber også på skolen. Det gjør at vi får innsikt i hele hverdagen til ungene, og kan planlegge opplegg som harmonerer med den enkelte elevs dagsform.

SFO tilbyr leksehjelp.

Trygghet og omsorg

SFO skal være et trygt og godt sted for barna.  Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø. Vi legger vekt på at barna skal få tid til å leke, i tillegg til de planlagte aktivitetene våre.
 
For flere opplysninger om SFO viser vi til årsplanen for skoleåret 2016/17.