Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1.- 4.trinn.

Tilbudet skal være med å dekke barns behov for tilsyn, omsorg, vennskap, sosial læring, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barns nærmiljø.

SFO blir drevet i henhold til politiske vedtak. Vedtektene er godkjent av kommunestyret i Ringsaker. Økonomisk dekkes driften gjennom statstilskudd og foreldrebetaling.

SFO plass hel plass:     kr, 2300,- pr. mnd
SFO plass halv plass:   kr. 1305,- pr. mnd.

SFO har åpent alle virkedager fra kl. 07:00 til kl. 16:30, men er stengt i hele juli, i romjulen og 3 dager før påske.

Planleggingsdager som gjenstår for SFO er: 26.01.2018, 11.05.2018 og 18.05.2018. Disse dagene er SFO stengt. På skolens planleggingsdag 24.11.2017 har SFO åpent.

Fra sommerferien og ut juni måned er SFO åpent kl. 07:00 - 16:30.

SFO har sin hovedbase i 4.klasserommet, men vi benytter også skolekjøkkenet, kunst- og hånsverkssalen og gymsalen til aktiviteter.

SFO har eget informasjonshefte.

Ansatte på SFO 2017/18
SFO leder Reidun Kristiansen
Barneveiledere Heidi Edvardsen
  Åge Jonny Morud
  Hild Skjønsberg
  Anette Thorsteinsen
Vikarer Torgeir S. Osmo
  Margareta Høiby-Loska

På Kylstad SFO har "de tre T-ene" en viktig plass i hverdagen.
Det arbeides kontinuerlig med å skape
TRYGGHET - TRIVSEL - TILHØRIGHET
for alle SFO-barna.