Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for barn på 1. til 4. trinn.

Tilbudet gis før og etter skoletid, og skal legge til rette for lek, omsorg, allsidig aktivitet og sosial læring.

SFO bruker også hele skoleområdet ute som sin lekeplass, og i omgivelsene rundt skolen er det utallige muligheter for korte og lengre turer.