Trygghet - trivsel - glede og mestring

SFO ved Kirkenær skole er er et omsorg- og fritidstilbud for våre elever på første til fjerde trinn, og funksjonshemmede barn første til sjuende trinn. SFO er underlagt Ringsaker kommunes vedtekter for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen i Ringsaker skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Kirkenær SFO skal inngå som et naturlig del av skolens virksomhet og bidra til helhet og samarbeid mellom hjem og skole.

Vi har åpningstid 07.00 - 17.00 hver dag, også i skolens ferier. Unntaket er jule - og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

I skoleåret 2016/2017 har 93 barn plass i skolefritidsordningen ved Kirkenær skole. Barnegruppa er knyttet til tre baser etter alder.

Kirkenær SFO jobber etter disse fire målområdene:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Sammen med barna vil vi organisere dette ut fra den enkeltes ståsted. To viktige ingredienser er da glede og mestringsfølelse. I blandet en annen essensiell faktor, trygghet, er målet å skape en arena for trivsel og tilhørighet.