Planen omfatter det tidligere Moelv Hotell, og kulturhuset/ kinoen som det er bygd sammen med. Hensikten med planen er først og fremst å gi hjemmel for ombygging og bruksendring fra hotell til boliger, og med en ekstra etasje. Samtidig er en mye brukt veg som går over den private eiendommen nå regulert til offentlig gang- og sykkelveg.

Plandokumentene kan sees i Planinnsyn. En eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Hedmark, men sendes til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, eller til postmottak@ringsaker.kommune.no. Saken merkes arkiv-ID 16/191.

Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens  § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.
Spørsmål om saken kan rettes til planrådgiver Børre Erik Eng på tlf 6233 5153 eller til servicekontoret på tlf. 62335000